top of page

คำนวณขนาดเครื่องซักผ้า

Updated: Jan 14, 2019

หลายๆ ครั้งผู้ประกอบการโรงแรม มักจะต้องทำการตัดสินใจว่าจะมีโรงซักผ้าเป็นของตัวเองหรือไม่ ซึ่งการตัดสินใจนั้นไม่ง่ายเลยทีเดียว เนื่องจากการลงทุนติดตั้งเครื่องซักผ้า เครื่องอบ และเครื่องรีดใช้ทั้งพื้นที่ รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับเครื่องและการติดตั้ง โดยปกติแล้วการที่มีโรงซักเป็นของตัวเอง จะมีค่าใช้จ่ายในระยะยาวน้อยกว่า แต่ต้องแลกด้วยพื้นที่ที่ต้องเสียไป รวมถึงเวลาที่ใช้ในการบริหารโรงซัก


ซึ่งหากผู้ประกอบการโรงแรมเลือกที่จะมีโรงซักผ้าเป็นของตัวเองแล้ว คำถามถัดไปที่จะต้องถามก็คือเครื่องซักผ้ากี่เครื่อง หรือขนาดเท่าไหร่ถึงจะเหมาะสมสำหรับโรงแรม บทความนี้จะแสดงการวิธีการคำนวณขนาดเครื่องซักผ้าสำหรับซักผ้าเบื้องต้น โดยอ้างอิงข้อมูลจากประเทศสหรัฐอเมริกา

สูตรการคำนวณขนาดเครื่องซักผ้าสำหรับโรงแรม

ขนาดเครื่องซักผ้า = น้ำหนักผ้าต่อห้อง x จำนวนห้อง x อัตราการเข้าพักโรงแรมสูงสุด x จำนวนวันทำการของโรงซัก ÷ ชั่วโมงการทำงานต่ออาทิตย์ ÷ จำนวนรอบการซักใน 1 ชั่วโมง


โดยกำหนดรายละเอียดการคำนวณขนาดเครื่องซักผ้าดังนี้

- น้ำหนักผ้าต่อห้อง

  • โรงแรมทั่วไป 5.4 กิโลกรัม

  • โรงแรมหรูหรา 6.4 กิโลกรัม

  • รีสอร์ท 7.3 กิโลกรัม

- จำนวนรอบการซักใน 1 ชั่วโมง (load/hour)

  • ผ้าสกปรกมาก 1.2

  • ผ้าสกปรกปานกลาง 1.5

  • ผ้าสกปรกน้อย 2.0 *ขึ้นอยู่กับรุ่นของเครื่องซักผ้าของแต่ละบริษัท


ตัวอย่างการคำนวณขนาดเครื่องซักผ้า

โรงแรมทั่วไปขนาด 100 ห้อง ซึ่งมีอัตราเข้าพักสูงสุดอยู่ที่ 80% และผ้าของโรงแรมนั้นปกติจะสกปรกระดับปานกลาง โดยโรงซักเปิดทำการ 5 วัน วันละ 8 ชั่วโมง ดังนั้นสูตรการคำนวณขนาดเครื่องซักผ้าจะเป็นดังนี้


5.4 x 100 x 0.8 x 5 ÷ 8 ÷ 1.5 = 180 กิโลกรัมต่อ 1 วงจรการซัก


จากการคำนวณจะพบว่าโรงแรมจะต้องการเครื่องซักขนาด 180 กิโลกรัม อย่างไรก็ตามปกติแล้วจะไม่แนะนำให้ใช้เครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเท่านั้น เนื่องจากเครื่องซักผ้าอาจมีการชำรุด หรือหยุดการทำงานเพื่อทำการปรับปรุง ดังนั้นจึงแนะให้ซื้อเครื่องซักผ้าขนาดเดียวกัน รุ่นเดียวกัน 2 เครื่อง หรือซื้อเครื่องซักผ้าขนาด 90 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่องนั้นเอง


ซึ่งถ้าหากอยากจะคำนวณให้เกิดความแม่นยำมากขึ้น ก็ควรไปสำรวจข้อมูลในตัวอย่างให้ละเอียดแม่นยำมากขึ้น ซึ่งจะนำไปสู่การคำนวณขนาดเครื่องซักผ้าที่ถูกต้องมากขึ้นนั้นเอง


โดยหลังจากได้ข้อมูลขนาดเครื่องซักผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็นำข้อมูลเดียวกันนี้ไปใช้ในการเลือกซื้อเครื่องอบ และเครื่องรีด เนื่องจากสิ่งเหล่านี้เป็นขบวนการต่อเนื่องกัน


#PASPAND #คำนวณขนาดเครื่องซักผ้า

#ให้คำปรึกษา #จำหน่ายเคมีภัณฑ์ทำความสะอาด

2,544 views0 comments

Comments


bottom of page