top of page

จำนวนชุดผ้าของโรงแรม

สำหรับท่านเจ้าของ, ฝ่ายจัดซื้อ, ฝ่ายแม่บ้าน และฝ่ายซัก อบ รีด มักจะมีคำถามอยู่เสมอว่า มีผ้าจำนวนเท่าไหร่ หรือกี่ พาร์ (PAR)* ถึงจะพอ? เนื่องจากต้นทุนในการเปลี่ยนผ้าใหม่ มีสัดส่วนค่อนข้างสูงของค่าใช้จ่ายทั้งหมดของแผนกซักอบรีด


*จำนวนชุดของผ้า (รวมผ้าขนหนู ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน) ต่อจำนวนห้อง ว่า PAR อย่างเช่น โรงแรมมี 70 ห้อง ผ้า 70 ชุด ก็คือ 1 PAR

Par Level

โดยทางเราจะขอแบ่งประเภทของโรงแรมเป็น 3 ประเภทดังนี้

1. โรงแรมที่มีแผนกซักอบรีด เป็นของตัวเอง และมีอัตราแขกเข้าพักในระดับสูง

แนะนำจำนวนชุดผ้าของโรมแรมจำนวน 3 PAR ซึ่งจะแบ่งเป็นดังนี้

  • 1 PAR ใช้ในห้อง

  • 1 PAR นำไปซัก

  • 1 PAR เก็บไว้พักที่สโตร์

ซึ่งผ้าจำนวน 3 PAR ถือเป็นมาตรฐาน เพราะโรงแรมมีเวลานำผ้าไปซักภายใน 1 วัน และยังมีผ้าไว้อีก 1 ชุดที่พักไว้เพื่อเตรียมไว้ให้แผนกแม่บ้านนำไปเปลี่ยน หรือสามารถนำมาทดแทนได้ในกรณีที่มีผ้าชำรุดหรือสูญหาย


2. หากโรงแรมมีแขกพักอยู่ในระดับปานกลาง หรือมีแขกที่ยินยอมที่จะไม่เปลี่ยนผ้าทุกวัน

แนะนำจำนวนชุดผ้าของโรงแรมให้มีผ้าจำนวน 2.5 PAR

โดยเราไม่แนะนำให้ทางโรงแรมมีจำนวนผ้าต่ำกว่านี้เนื่องจาก ผ้าที่ถูกซักทุกวัน โดนน้ำยา โดนความร้อน โดยไม่ได้พัก ทำให้ใยฝ้ายไม่สามารถคืนตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งส่งผลให้อายุการใช้งานของผ้าลดลง เมื่อเทียบกับกรณีที่ผ้าได้มีการพัก หรือถ้าผ้าหายหรือชำรุด อาจทำให้ผ้าไม่พอใช้


3. หากโรงแรมส่งผ้าออกไปซักข้างนอก(Outsourcing)

สำหรับโรงแรมประเภทนี้ จำนวนชุดผ้าของโรงแรมจะเปลี่ยนไปตามความถี่ที่โรงซักผ้าข้างนอกนำผ้าที่ซักเสร็จแล้วมาส่งให้กับทางโรงแรม ยิ่งส่งบ่อย หรือถี่ ก็จะทำให้จำนวนชุดผ้าของโรงแรมน้อยลง แต่ถ้าหากความถี่ในการส่งต่ำ หรือไม่ส่งผ้าในช่วงเสาร์-อาทิตย์ ทางโรงแรมก็จะต้องมีจำนวนชุดผ้าของโรงแรมเพิ่มขึ้น เพื่อให้เพียงพอต่อการใช้งาน เพราะฉะนั้นทางโรงแรมจะต้องวางแผนร่วมกับผู้รับจ้างซักผ้า เพื่อให้โรงแรมมีจำนวนชุดผ้าของโรงแรมเพียงพอต่อการใช้งาน


#จำนวนชุดผ้าของโรงแรม #โรงแรมใช้ผ้าเท่าไหร่


หากสนใจสินค้าจากทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทาง

เบอร์โทร : 02-514-3263

Line : @paspand

5,706 views0 comments

Comments


bottom of page