top of page

ซักผ้าแล้วเกิดรอยด่าง

Updated: Jun 16, 2019

หลายๆครั้งที่ซักผ้าเสร็จแล้ว อาจจะพบว่าเกิดรอยด่างบนผ้า ดังรูปด้านล่าง

Picture from Pantip.com สมาชิก no.1409549

หรืออาจเกิดรอยด่างรูปแบบอื่นๆ เช่น รอยด่างสีเหลือง รอยด่างสีขาว ผ้าสีจางลงเป็นจุดๆ เป็นต้น ซึ่งปัญหารอยด่างหลังจากการซักผ้าเหล่านี้ สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุด้วยกัน


โดยมีต้นเหตุของปัญหา และวิธีแก้ปัญหาของรอยด่างเบื้องต้นดังนี้

1. รอยด่างที่เกิดจากน้ำยาซักผ้าที่เป็นด่างเข้มข้น

ความเข้มข้นของด่างในน้ำยาซักผ้ามีส่วนที่ทำให้เกิดรอยด่างบนผ้า เนื่องจากสีย้อมของผ้าบางชนิดไม่สามารถทนต่อความเป็นด่างสูงๆได้ จะทำให้ลอกออก ส่งผลให้สีของผ้านั้นจางลง (นั้นเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมน้ำยาซักผ้าจะต้องนำไปผสมน้ำเพื่อเจือจางก่อนที่จะซักผ้า)


โดยทั่วไปแล้วสำหรับการทดสอบความเป็นกรด-ด่าง สามารถทดสอบได้โดยใช้กระดาษลิตมัส ซึ่งหากกระดาษลิตมัสมีสีม่วงเข้มมาก นั้นหมายความว่าน้ำยาซักผ้านั้นมีความเป็นด่างมาก ซึ่งหากเป็นเช่นนั้น ผู้ใช้งานก็ควรเปลี่ยนน้ำยาซักผ้าเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหารอยด่างบนผ้าขึ้นอีก


2. รอยด่างที่เกิดจากการใช้น้ำยาฟอกขาวผิดวิธี

รอยด่างส่วนใหญ่ที่เกิดจากน้ำยาฟอกขาวจะเปิดในลักษณะของสีจาง เนื่องจากสีของผ้าถูกน้ำยาฟอกขาว ฟอกสีออก ซึ่งน้ำยาฟอกขาวที่ฟอกสีของผ้าออกจะเป็นน้ำยาฟอกขาวประเภท คลอรีน ซึ่งได้อธิบายไว้ในความแตกต่างของน้ำยาฟอกขาว ออกซิเจน และคลอรีน


วิธีการป้องกันเหตุการณ์เช่นนี้ คือการใช้น้ำยาฟอกขาวออกซิเจนสำหรับทำให้ผ้าสีสะอาด และมีสีกลับมาสดใสอีกครั้งหนึ่ง


3. รอยด่าง หรือคราบสีขาวที่เกิดจากน้ำยาปรับผ้านุ่ม

คราบสีขาวที่ตกค้างเป็นจุดอยู่บนผ้า ส่วนหนึ่งอาจเกิดขึ้นมาจากน้ำยาปรับผ้านุ่มตกค้าง ซึ่งเกิดจากใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มเยอะเกินไป หรือ เกิดจากการที่ส่วนผสมของน้ำยาปรับผ้านุ่มล้างออกยากกว่าปกติ


วิธีป้องแก้ไขคือน้ำผ้าไปซักอีกครั้งหนึ่ง โดยที่ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มปริมาณน้อยลง หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์น้ำยาปรับผ้านุ่ม


4. รอยด่าง หรือคราบผงขาวๆ ติดบนผ้า

บางครั้งหลังจากซักผ้าจะพบคราบสีขาวๆ เป็นคล้ายๆผงติดอยู่บนเสื้อผ้า ซึ่งเกิดจากการที่ผงซักฟอกละลายไม่หมด แล้วจับกันเกาะติดอยู่บนเสื้อผ้า


ปัญหานี้สามารถแก้ไขได้โดยใช้แก้วพลาสติกใบใหญ่ๆ ละลายผงซักฟอกก่อน แล้วค่อยแทลงไปในช่องใส่ผงซักฟอก ช้าๆในขณะที่น้ำกำลังไหลเข้าเครื่อง เพื่อให้ผงซักฟอกละลายเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะลงไปสัมผัสกับผ้า


5. รอยด่างที่เกิดขึ้นเนื่องจากสีย้อมผ้าไม่มีคุณภาพ

รอยด่างประเภทนี้จะมีลักษณะคลายคลึงหรือเหมือนข้อที่ 2 คือสีจางลง หรือเปลี่ยนไป เนื่องจากสีบางส่วนหลุดออกจากผ้า


วิธีการแก้ปัญหาเมื้อเจอสีย้อมผ้าไม่มีคุณภาพคือ ใช้น้ำยาซักผ้าสำหรับซักมือ เนื่องจากน้ำยาซักผ้าประเภทนี้จะมีค่าความเป็นกรด-ด่างแบบอ่อน ทำให้สีทนต่อน้ำยาซักผ้าได้มากกว่า น้ำยาซักผ้าสำหรับใช้กับเครื่องซักผ้า


6. รอยด่างที่เกิดจากน้ำมันนวด

รอยด่างประเภทนี้จะเป็นรอยด่างที่มีสีเดียวกับสีของน้ำมันนวดตัว ซึ่งน้ำมันเหล่านี้ไม่สามารถทำความสะอาดได้โดยได้ใช้น้ำยาซักผ้าทั่วไป


คราบประเภทนี้จะต้องใช้น้ำยาขจัดคราบ อาทิ น้ำยาขจัดคราบ แซม-ซอร์ซ (Sam-Sorz) ของทางบริษัทฯ เป็นต้น โดยนำน้ำยาขจัดคราบแช่ผ้าที่เปื้อนน้ำมันไว้ประมาณ 20 นาที แล้วนำไปซักออกตามกปกติ (สามารถใช้ได้เฉพาะกับผ้าสีขาว หรือผ้าสีอ่อนเท่านั้น)

.

.

และหากสนใจสินค้าจากทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทาง

เบอร์โทร : 02-514-3263

Line : @paspand

.

#ซักผ้าแล้วเกิดรอยด่าง #รอยด่าง #สีจาง #คราบสีขาว

63,563 views0 comments

Comments


bottom of page