top of page

ผงซักฟอกสำหรับโรงแรม

ต่อจากบทความ ผงซักฟอก กับน้ำยาซักผ้า ซึ่งจะเห็นถึงข้อดีและข้อเสียสำหรับการเลือกใช้ตามความต้องการทั่วไป แต่หากเป็นการเลือกใช้สำหรับการซักผ้าระดับอุตสาหกรรม จะต้องมาดูรายละเอียดอีกทีหนึ่งว่าควรจะเลือกใช้อะไร และแบบไหน ซึ่งในบทความนี้จะขอยกตัวอย่างถึงการซักผ้าในโรงแรม


การซักผ้าในโรงแรม

การซักผ้าในโรงแรมนั้น ส่วนใหญ่แล้วจะต้องคำนึงถึงความคุ้มทุนในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้า วิธีการใช้งาน รวมถึงคุณภาพของผ้าหลังจากการซักผ้า โดยหากโรงแรมไหนไม่มีเครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติ หรือยังไม่พร้อมที่จะติดตั้งเครื่องจ่ายอัตโนมัติ ขอแนะนำให้ใช้ผลิตภัณฑ์ซักผ้าประเภทผง หรือผงซักฟอกสำหรับโรงแรมเหตุผลที่แนะนำผงซักฟอกสำหรับโรงแรม

เนื่องจากผงซักฟอกสำหรับโรงแรมนั้นจะมีราคาต่ำกว่าในแง่ของต้นทุนเคมีภัณฑ์สำหรับซักผ้า อย่างไรก็ตามปัญหาของการใช้ผงซักฟอกสำหรับโรงแรมจะอยู่กับความรู้ ความสามารถของบุคคลากรในห้องซักผ้า เนื่องจากปริมาณผงซักฟอกสำหรับโรงแรมจะขึ้นอยู่กับประเภทผ้า หรือสิ่งสกปรกที่ต้องการกำจัดออก มีหลายครั้งที่บุคคลากรใช้ผงซักฟอกสำหรับโรงแรมปริมาณมากเกินไปในการซักผ้าบางประเภท ซึ่งจะส่งผลให้สิ้นเปลืองงบประมาณ ทำให้ต้นทุนโดยรวมในการซักผ้าต่อ 1 กิโลกรัมอาจจะไม่แตกต่างจากการใช้น้ำยาซักผ้าพร้อมกับเครื่องจ่ายเคมีภัณฑ์อัตโนมัติซักเท่าไหร่

(อย่างไรก็ตามการใช้เครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติพร้อมน้ำยาซักผ้าจะได้ผลลัพธ์ของผ้าที่ดีกว่า เนื่องจากมีการกำหนดสูตรชัดเจนสำหรับผ้าแต่ละชนิด)


อย่างไรก็ตามเนื่องจากผ้าที่แต่ละโรงแรมต้องซักมีความหลากหลาย โรงแรมจึงต้องพิจาณาอย่างถี่ถ้วนถึงประเภทของผงซักฟอกสำหรับโรงแรมที่ต้องการจะใช้งาน เนื่องจากตัวผงซักฟอกสำหรับโรงแรมเอง ก็มีหลายประเภท อาทิ

  1. ผงซักฟอกสำหรับโรงแรมทั่วไป

  2. ผงซักฟอกสำหรับโรงแรม โดยมีส่วนผสมของสารฟอกขาว ไม่ว่าจะเป็น ออกซิเจน หรือคลอรีน

โดยสรุปแล้วจากข้อมูลที่ทางบริษัทฯมี พบว่าโรงแรมส่วนใหญ่ที่ใช้ผงซักฟอกสำหรับโรงแรม จะเป็นในส่วนที่ไม่มีเครื่องจ่ายน้ำยาอัตโนมัติ รวมถึงประเภทของผ้า หรือความสกปรกของผ้าที่โรงแรมต้องจัดการ มีความหลากหลายไม่มาก จึงยังสามารถควบคุมต้นทุน และคุณภาพของผ้าได้


หากสนใจสินค้าจากทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทาง

โทร : 02-514-3263

Line : @paspand

2,018 views0 comments
bottom of page