top of page

ร้านซักผ้าทำการอย่างไร

Updated: Feb 4, 2019

กระบวนการทำงานของร้านซักผ้านั้นจะมีวิธีการคล้ายๆ กับการซักผ้าทั่วไปตามบ้าน เพียงแต่จะมีรายละเอียดบางขั้นตอนที่แตกต่าง พร้อมทั้งมีการใช้เคมีภัณฑ์พิเศษเพิ่มเติมสำหรับการกำจัดคราบสกปรกก่อนทำการซักอีกด้วย
โดยร้านซักผ้าทั่วไป มีขั้นตอนการให้บริการดังนี้

1. การตรวจเช็ค

เมื่อทางร้านซักผ้าได้รับเสื้อผ้า ร้านซักผ้าจะเช็คจำนวน รวมถึงติดป้ายกำกับแต่ หรือผูกด้ายเพื่อป้องกันการสลับผ้า จากนั้นร้านซํกผ้าจะเช็ครอยตำหนิ รอยเปื้อนต่างๆ รวมทั้งดูสภาพของเสื้อผ้า และเนื้อผ้า รวมถึงเครื่องประดับทุกอย่างที่ติดอยู่กับเสื้อผ้านั้นๆด้วย

.

2. การใช้น้ำยากำจัดจุด

หากเสื้อผ้าที่ได้รับมานั้นมีคราบเฉพาะอย่างที่ร้านซักผ้า อาจจะไม่สามารถขจัดคราบได้ ร้านซักผ้าจะใช้น้ำยากำจัดคราบเฉพาะจุด เพื่อกำจัดคราบเหล่านั้นออกไปก่อนการซัก

.

3. การซักหลังจากตรวจเช็ค

หลังจากวิเคราะห์เสื้อผ้าที่ได้รับ รวมถึงใช้น้ำยากำจัดคราบเฉพาะจุดเรียบร้อยแล้ว ร้านซักผ้าจะนำเสื้อผ้าไปซักในวิธีการซักที่เหมาะสมกับเสื้อผ้านั้นๆ เช่นการซักแห้ง ซักน้ำ เป็นต้น โดยในการซักน้ำ ร้านซักผ้าจะคำนึงถึงอุณหภูมิ น้ำยาซักผ้า เวลาในการซัก เนื่องจากผ้าแต่ละชนิดมีความต้องการที่แตกต่างกันไป

.

4. การอบ

การอบรวมถึงการทำให้แห้งโดยวิธีต่างๆนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของผ้าและวิธีการผลิต เสื้อผ้าบางอย่างควรใช้เครื่องอบและการอบนั้น ร้านซักผ้าก็ต้องเลือกอุณหภูมิและระยะเวลาให้เหมาะสมกับเนื้อผ้า ซึ่งการทำให้ผ้าแห้งนั้น มีผลตอขั้นตอนถัดไป หรือการรีด เพราะการตากมีผลต่อการรีด หากตากผ้าไม่เหมาะสมย่อมทำให้รีดง่ายและยากต่างกัน

.

5. การรีดและเตรียมส่งมอบ

หลังจากขั้นตอนที่แล้ว เสื้อผ้าที่จะถูกรีด โดยในขั้นตอนนี้ ร้านซักผ้าจะต้องวิเคราะห์เนื้อผ้าและเลือกใช้วิธีการรีดให้เหมาะสม ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ขั้นตอนนี้แหละ จะเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินคุณภาพของร้านซักรีด หากทางร้านรีดไม่เก่ง จะส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ของร้าน หรือเสื้อผ้าที่สะอาด ดูไม่มีคุณภาพ ฉะนั้นพนักงานรีดของร้านซักรีดจะต้องได้รับการฝึกฝนให้รีดตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง และหลังจากรีดเสร็จแล้ว ร้านซักผ้าส่วนใหญ่จะนำเสื้อผ้าใส่ถุงพลาสติก จากนั้นจะใช้น้ำหอมฉีดผ้า เพื่อเพิ่มกลิ่นหอม เพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของร้านซักผ้า

.

.

ช่วงโฆษณาสินค้า

1. ไฮสมาร์ท (Hi-Smart) - ผลิตภัณฑ์สำหรับรีดอัดกลีบ

ช่วยเคลือบและถนอมผิวผ้าช่วยให้ผ้ารีดลื่นไว เหมาะกับชุดที่ต้องการให้เรียบสวยงาม ช่วยป้องกันฝุ่นละอองและคราบสกปรก

2. เซนส์ (Senze) - ผลิตภัณฑ์น้ำหอมฉีดผ้า

ช่วยเพิ่มกลิ่นหอมให้กับเสื้อผ้า และลดกลิ่นอับตามบริเวณที่ฉีด


#byPASPAND #ร้านซักผ้า #กระบวนการ

#น้ำยารีดอัดกลีบ #น้ำหอมฉีดผ้า

หากสนใจสินค้าจากทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทาง

เบอร์โทร : 02-514-3263

Line : @paspand

1,456 views0 comments

Comments


bottom of page