top of page

อายุการใช้งานของผ้า

สำหรับธุรกิจโรงแรม ค่าใช้จ่ายในการซื้อผ้าใหม่ ถือว่าเป็นหนึ่งในรายจ่ายอันดับต้นๆ ของแผนกซัก อบ รีด ซึ่งถ้าหากโรงแรมซื้อผ้าใหม่บ่อย ก็อาจเสี่ยงที่จะสิ้นเปลือง และใช้ผ้าไม่เต็มอายุการใช้งานของผ้า แต่ถ้าหากโรงแรมซื้อผ้าใหม่มาเปลี่ยนน้อยเกินไป ก็อาจจะทำให้ผ้าที่ใช้บริการให้กับลูกค้าไม่ได้ตามมาตรฐานที่ทางโรงแรม และทางลูกค้าตั้งความหวังไว้


บางโรงแรมก็กำหนดอายุการใช้งานของผ้าไว้ที่ 6 เดือน แต่สำหรับบางโรงแรมก็ตั้งไว้มากกว่านั้นเป็นจำนวนหลายเท่า อาทิ 4-6 ปี เป็นต้น โดยอายุการใช้งานของผ้า หากหมดลง สามารถสังเกตได้จาก อาทิ สีที่ซีดลง รอยขาด ความหยาบของผ้า เป็นต้น


และอายุการใช้งานของผ้า เป็นเท่าไหร่?

สำหรับอายุการใช้งานของผ้านั้น จะมีความแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละชนิดของผ้า และคุณภาพ โดยจากการสำรวจของ TRSA ซึ่งเป็นองค์กรในด้านอุตสาหกรรมซัก อบ รีดของประเทศสหรัฐฯ พบว่าอายุการใช้งานเฉลี่ยของผ้าเป็นดังนี้

TRSA Survey 2012

จากตางรางข้างต้นจะสังเกตว่า Full Sheets มีอายุการใช้งานผ้านานสุด อยู่ที่ 82 ครั้ง และอายุการใช้งานผ้าน้อยสุดคือ Washcloths หรือผ้าสำหรับเช็ดหน้า อยู่ที่ 17 ครั้งเท่านั้น


สำหรับเทคนิคการยืดอายุการใช้งานของผ้า

1. ใช้เวลาอบผ้าอย่างพอเหมาะ

จากการศึกษา พบว่าการอบผ้าเกินเวลาที่เหมาะสม สามารถทำให้อายุการใช้งานของผ้าลดลงถึง 35%


2. ทิ้งผ้าไว้ประมาณ 24 ชั่วโมงหลังจากอบเสร็จ ก่อนนอนไปใช้งาน

การทำเช่นนี้จะทำให้เส้นใยของผ้าได้มีเวลาคืนสภาพ ก่อนถูกนำไปใช้งานอีกครั้ง ซึ่งช่วยให้ผ้ามีอายุการใช้งานเพิ่มขึ้น


3. เลือกวิธีการซักที่เหมาะสม

การเลือก หรือตั้งค่าโปรแกรมซักผ้าที่เหมาะสมสำหรับผ้าแต่ละชนิด ก็เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญในการซักผ้า เนื่องจากหากตั้งค่าผิด อาจจะทำให้ผ้าถูกขัดมากจนเกินไป และทำให้ผ้าชำรุด หรือเสียหาย


4. เลือกเคมีภัณฑ์ที่เหมาะสม

เคมีภัณฑ์เป็นองค์ประกอบหนึ่งของกระบวนการซักผ้า เคมีภัณฑ์ซัก อบ รีด ที่ดีมักจะช่วยทำให้ผ้ามีอายุการใช้งานระดับหนึ่ง เมื่อเทียบกับเคมีภัณฑ์ที่ไม่ดี เนื่องจากเคมีภัณฑ์ที่ไม่ดี อาจประกอบด้วยสารบางประเภทที่ทำให้ผ้าเสียหาย หรือชำรุด ซึ่งจากคำบอกกล่าวของลูกค้า ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ช่วยให้อายุการใช้งานของผ้าอยู่คงทนนานกว่าผู้จำหน่ายรายอื่น


หากสนใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนชุดผ้าที่เหมาะสมสำหรับโรงแรมอ่านต่อ ที่นี้

และหากสนใจสินค้าจากทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทาง

เบอร์โทร : 02-514-3263

Line : @paspand

1,760 views0 comments

Comentarios


bottom of page