top of page

แจกฟรี! ใบราคาซัก อบ รีด

สำหรับบริการรับซักอบรีด ไม่ว่าจะเป็นแผนกของโรงแรม หรือเป็นร้านซัก อบ รีด ใบรายการราคาสำหรับค่าบริการนั้นถือว่าสำคัญในการให้ข้อมูลแก่ลูกค้า


ส่วนประกอบสำคัญของใบรายการราคาสำหรับค่าบริการมีดังนี้

  • ชื่อ และเบอร์โทร ใช้สำหรับระบุลูกค้า และติดต่อสื่อสาร

  • วันที่ส่งผ้า ใช้ระบุเวลาวันที่ลูกค้านำผ้ามาส่ง รวมถึงใช้สำหรับคำนวณเวลาในการให้บริการ

  • วันที่นัดผ้า ใช้ระบุวันที่ลูกค้าจะมารับผ้ากลับไป

  • รายละเอียดการให้บริการ เพื่อแจ้งข้อมูลลูกค้าให้ทราบถึงรายละเอียดบริการของร้านค้า ซึ่งควรระบุ เช่น รายการ ราคา เป็นต้น

นอกจากรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว อาจจะเพิ่มในส่วนของ ID Line ไว้ใช้ในการแจ้งโปรโมชั่นต่างๆ ให้แก่ลูกค้า รวมถึงช่องสำหรับให้ลูกค้าเซ็นต์ ในกรณีที่มีเงื่อนไขอื่นๆ ในการให้บริการ อาทิ การชำระค่าเสียหาย หากเกิดเหตุการณ์ต่างๆ กับเสื้อผ้าเป็นต้น


ซึ่งทางบริษัทเราได้ทำ Template เบื้องต้นให้แก่ท่านผู้อ่าน โดยสามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้ที่ >>ลิงก์นี้


นอกจากรายละเอียดข้างต้น ทางเราขอแนะนำวิธีการตั้งราคาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการ หรือพนักงานในโรงแรมดังนี้


เทคนิคในการตั้งราคาซัก อบ รีด

  • ที่ตั้ง/ทำเล ของร้าน

  • กลุ่มเป้าหมาย

  • ระดับคุณภาพการบริการของร้าน

และหากสนใจสินค้าจากทางบริษัทฯ สามารถติดต่อได้ทาง

เบอร์โทร : 02-514-3263

Line : @paspand

3,518 views0 comments

Comments


bottom of page