top of page

องค์ประกอบของ น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม

Updated: Feb 19, 2019

การซักผ้าอุตสหกรรมนั้นจะใช้ น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม แตกต่างจากการใช้น้ำยาซักผ้าทั่วไป โดยการซักผ้าอุตสาหกรรมจะใช้น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมหลายอย่างประกอบกัน เช่น สารซักฟอก สารฟอกขาว สารเพิ่มความเป็นด่าง เป็นต้น เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ ซึ่งสัดส่วน หรือสูตรของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมจะแตกต่างกันไป ตามชนิดของผ้าที่นำมาซัก


ซึ่งสารแต่ละอย่าง บางทีผู้ผลิตก็จะใส่รวมกันในผลิตภัณฑ์เดียวกัน หรือสารบางอย่างก็จะแยกเป็นผลิตภัณฑ์แต่ละตัว ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับการทำปฎิกริยาระหว่างกันของแต่ละสารเคมี รวมถึงความเหมาะสมในกระบวนการซักผ้า


น้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม
Picture from Xeroscleaning.com

โดยน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมหลักๆ จะประกอบไปด้วย


1. สารซักฟอก

สารซักฟอกจะมีหน้าที่ขจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรกออกจากเสื้อผ้า นอกจากนี้สารซักฟอกยังอาจจะประกอบด้วยส่วนผสมอื่นๆ เช่น สารที่ทำหน้าที่กำจัดความกระด้างของน้ำ เป็นต้น การมีสารอื่นๆ ผสมจะช่วยทำให้สารซักฟอกขจัดคราบไขมัน สิ่งสกปรกออกจากเสื้อได้อย่างมีประสิทธิผลมากขึ้น


2. สารเพิ่มความเป็นด่าง

สารเพิ่มความเป็นด่างเป็นส่วนหนึ่งของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้แก่สารซักฟอก รวมถึงป้องกันคราบสกปรก ย้อนกลับไปจับกับเสื้อผ้าอีกครั้ง นอกจากนี้ยังช่วยทำให้คราบที่สภาพเป็นกรด (คราบส่วนใหญ่มีสภาพเป็นกรด) กลายเป็นด่างอีกด้วย ซึ่งทำให้สารซักฟอกทำงานได้มีประสิทธิภาพ


3. สารเพิ่มความสว่าง

ในบางครั้ง การซักผ้าอุตสาหกรรม ต้องมีสารเพิ่มความสว่าง เป็นส่วนประกอบในน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม เพื่อทำให้ผ้านั้นดูใหม่ สีสดคล้ายๆกับสีตอนดั้งเดิม ซึ่งส่วนใหญ่แล้วผู้ผลิตจะผสมสารเพิ่มความสว่าง รวมเข้ากับสารซักฟอก


4. สารฟอกขาว

สารฟอกขาวไม่ว่าจะเป็นชนิดคลอรีน หรือออกซิเจน มีหน้าที่กำจัดคราบ, แบคทีเรีย และทำผ้าให้ขาวขึ้น (ชนิดคลอรีน ไม่สามารถใช้กับผ้าสีได้อ้างอิงจาก บทความก่อนหน้านี้) โดยสารฟอกขาวนั้น จะทำงานมีประสิทธิภาพในอุณหภูมิที่สูง และกำจัดคราบสารอินทรีย์ เช่น เลือด เป็นต้น ได้ดี จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญสำหรับน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม ที่ใช้ในการซักผ้าของโรงพยาบาล


การใช้งานสารฟอกขาว จะต้องควบคุม pH (ระดับความเป็นกรด และด่าง) และอุณหภูมิให้ดี เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับผ้า


5. แอนตี้คลอ (หรือแอนตี้คลอรีน)

แอนตี้คลอจะถูกใส่ไปในกระบวนการซักล้าง เพื่อทำให้แน่ใจว่าคลอรีนที่เกิดจากสารฟอกขาวนั้นถูกล้างไปจนหมด (เนื่องจากคลอรีน เป็นสารที่อันตรายต่อผิว อาจจะทำให้ผิวระคายเคืองได้ หากล้างออกไปไม่หมด)


6. สารกำจัดเชื้อรา

สารกำจัดเชื้อราจะถูกใส่ไปในน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรมเพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย และฟังไจบนผ้า (นานถึง 30 วัน)


สาเหตุที่ต้องกำจัดเชื้อราเหล่านี้ เป็นเหตุมาจากที่มันทำให้เกิดรอยคราบบนผ้าอย่างถาวร (ไม่สามารถซักเพื่อนำคราบเหล่านี้ออกได้)


7. สารที่ทำให้เปรี้ยว (Sour)

สารที่ทำให้เปรี้ยวจะมีสภาพเป็นกรดกลาง ซึ่งจะถูกใส่หลังจากการซักและการซักล้าง เพื่อทำให้ความเป็นด่างที่เกิดจากสารซักฟอก และสารเพิ่มความเป็นด่าง เป็นกลาง(Neutralize) เนื่องจากความเป็นด่างสามารถทำให้ผ้าเสียหาย และสร้างคราบเหลือง หรือรอยด่าง บนผ้า รวมถึงทำให้ผิวระคายเคือง


เพราะเหตุนี้สารที่ทำให้เปรี้ยวจึงเป็นหนึ่งในองค์ประกอบของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม


8. สารปรับผ้านุ่ม

สารปรับผ้านุ่ม เป็นองค์กอบส่วนสุดท้ายของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม ซึ่งจะถูกใส่ในช่วงสุดท้ายของการซักผ้าอุตสาหกรรม หรือใส่ในช่วงเดียวกับสารที่ทำให้เปรี้ยว โดยสารปรับผ้านุ่มจะทำให้ผ้ามีความนุ่ม และรวมถึงทำให้ใช้เวลาในการทำให้แห้ง และการรีดน้อยลง


อย่างไรก็ตามไม่ควรใช้สารปรับผ้านุ่มเยอะเกินไปในการซัก เนื่องจากจะทำให้ความสามารถในการดูดซึมน้ำของผ้าลดน้อยลง


9. แป้ง

ในบางครั้ง จะมีการเติ้มแป้งเข้าไปในลำดับสุดท้ายของการซักผ้าอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มความเป็นลอนให้กับผ้า ซึ่งผ้าที่ปกติจะถูกใส่แป้งในกระบวนการซักได้แก่ ผ้าปูโต๊ะ ผ้าเช็ดปาก เป็นต้น


นอกจากสารข้างต้น อาจจะมีสารอื่นๆ เป็นองค์ประกอบของน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม อาทิ สารลดฟอง สารป้องกันสนิม สารป้องกันการเกิดตะกอนในสารซักฟอก เป็นต้น


[แนะนำสินค้า]

แซม-ดีเทอร์

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้า ประเภทนํ้า เพื่อขจัดคราบสิ่งสกปรก สามารถขจัดคราบสกปรกได้ตั้งแต่เปื้อนน้อย เปื้อนปานกลาง ถึงเปื้อนมาก [ประกอบด้วยสารซักฟอก และสารเพิ่มความสว่าง]

แซม-อัลค่า

เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้า ชนิดเสริมด่าง ประเภทนํ้า เพื่อเพิ่มความเป็นด่างในการซักผ้า [ประกอบด้วยสารเพิ่มความเป็นด่าง]

แซม-ออกซี่

เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกขาวชนิดออกซิเจน ประเภทนํ้า มีประสิทธิภาพในการขจัดคราบฝังแน่น คราบสี รา ชา กาแฟ เลือด และโปรตีน [ประกอบด้วย สารฟอกขาว]

แซม-โนรัส

เป็นผลิตภัณฑ์ล้างด่างและขจัดสนิม ประเภทนํ้า ซึ่งใช้ในขั้นตอนล้างนํ้าสุดท้ายของการซักผ้า [ประกอบด้วยสารที่ทำให้เปรี้ยว]

แซม-ซอฟท์

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้เสื้อผ้านุ่ม สวมใส่สบาย มีกลิ่นหอมสดชื่น [ประกอบด้วยสารปรับผ้านุ่ม]


หากท่านสนใจน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม เพื่อใช้สำหรับโรงแรม โรงพยาบาล โรงซักอบรีด สามารถติดต่อเราได้ทาง LINE ID : @paspand หรือโทร 02-386-6175


#องค์ประกอบน้ำยาซักผ้าอุตสาหกรรม #การซักผ้าอุตสาหกรรม

8,495 views0 comments

ความคิดเห็น


bottom of page