top of page

ประโยชน์ : ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สำหรับล้างคราบสีอาหารที่ติดแน่นบนภาชนะ พลาสติก เมลามีน ถ้วยกาแฟ
 

น้ำยาขจัดคราบชา และกาแฟ ดีโซค (Dee-Soak)

    bottom of page