top of page

ประโยชน์ : เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดที่ใช้ในช่วงน้ำสุดท้ายของกระบวนการซักเพื่อปรับความเป็นกรด-ด่างบนผ้า เหมาะสำหรับโรงแรม โรงพยาบาล และโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น
 

น้ำยาซักผ้า ล้างด่างและขจัดสนิม แซม-โนรัส (Sam-Norust)

    bottom of page