top of page

ผลิตภัณฑ์สําหรับทําความสะอาดท่อ แท็งค์ และวัสดุ อุปกรณ์ของการผลิตในระบบซีไอพี ชนิดด่าง


ประโยชน์ : ใช้สําหรับขจัดคราบของไขมันและโปรตีนในระบบการผลิตแบบปิด เพื่อขจัดสิ่งสกปรกในท่อ แท็งค์ และพาสเจอไรส์เซอร์

 

วิธีใช้ 

1. ใช้ผสมกับน้ําเท่านั้น

2. ผสมฟาลค่า ซิพ กับน้ําในอัตราส่วน1-2 ก. ต่อน้ํา 100 ลิตร ที่อุณหภูมิ 70-80 องศาเซลเซียสปล่อยให้ระบบทําการหมุนเวียนนาน10-20 นาที
3. ล้างออกด้วยน้ําสะอาด
 

น้ำยาทำความสะอาดท่อในระบบปิด ฟาลค่า-ซิพ (Falka Cip))

    bottom of page