top of page
วิธีใช้ :
- ฉีดบนเสื้อเพื่อดับกลิ่นอั่น

ข้อควรระวัง
- ขณะใช้งานควรระวังบริเวณตา

น้ำหอมฉีดผ้า - เซนซ์ (Senze)

  • เป็นผลิตภัณฑ์ทีใช้สําหรับดับกลิ่นอับชื้นบนเสื้อผ้า, เพิ่มความหอมให้กับผ้าหลังการซักอบรีด และช่วยให้กลินหอมติดทนนานบนเนือผ้า ทําให้รู้สึกหอมสดชื้นเวลาสวมใส

     เพิ่มความหอมให้กับเสือผ้า มีให้เลือกหลายกลิ่น เช่น พิงค์, โรมานซ์,แอปเปิ้ล

     ช่วยลดกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย สะดวกใช้ง่าย
     

bottom of page