top of page
วิธีใช้ :
- ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง :
- โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนใช้ผลิตภัณฑ์ตัวนี้
- บรรจุในภาชนะพลาสติก มิดชิด ปลอยภัย

น้ำยาถูพื้น - เออลิแกนซ์ (Elegance)

  • เป็นผลิคภัณฑ์สำหรับทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้น โดยนำผลิตภัณฑ์ผสมน้ำก่อนใช้ สำหรับถูพื้นไม้, กระเบื้องโมเสส, กระเบื่องยาง, หินอ่อน, หินขัด และพื้