top of page

ผลิตภัณฑ์

สำหรับแม่บ้าน

ที่บจ.พัสภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์หลากหลายได้ถูกพัฒนา เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าที่ใช้ผลิตภัณฑ์ในการจัดการกับสิ่งสกปรก รวมถึงฝุ่น เพื่อรักษาความเงางามของพื้น

 

และให้ลูกค้ามั่นใจถึงความสะอาด ปลอดภัย รวมถึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

bottom of page