top of page

ประโยชน์ : เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับซักผ้าเพื่อขจัดคราบสกปรกบน


วิธีใช้ : ใช้แซม-ดีเทอร์ในอัตราส่วน 5-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำหนักผ้าแห้ง 1 กิโลกรัมขึ้นอยู่กับความสกปรกของผ้า โดยใช้ในขั้นตอนซัก สำหรับเครื่องซักผ้าเท่านั้น
 

น้ำยาซักผ้า แซม-ดีเทอร์ (Sam-Deter)

    bottom of page