top of page

ประโยชน์ : ใช้สำหรับซักผ้าขาว และขจัดคราบสกปรก สำหรับผ้าขาวเท่านั้น


วิธีใช้ :
สำหรับการซักผ้าด้วยมือ ผสมแซม-คลอร์ในอัตราส่วน 3-4 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม
(โดยต้องสวมถุงมือขณะใช้หรือผสมผลิตภัณฑ์)


สำหรับการซักผ้าด้วยเครื่อง ผสมแซม-คลอร์ในอัตราส่วน 5-7 มิลลิลิตร ต่อผ้าแห้ง 1 กิโลกรัม


สำหรับผ้าที่มีคราบเปื้อนซักออกยาก ให้นำมาแช่ในแซม-คลอร์ที่เจือจางด้วยน้ำในอัตราส่วน 10-15 มิลลิลิตร ต่อน้ำ 5 ลิตร ประมาณ 5 นาที แล้วจึงนำไปซักตามปกติ
 

น้ำยาฟอกขาวชนิดคลอรีน แซม-คลอร์ (Sam-Chlor)

    bottom of page