top of page

ประโยชน์ : เป็นผลิตภัณฑ์ชนิดผง ใช้สำหรับซักผ้าขาวและขจัดคราบสกปรก ใช้ได้เฉพาะกับผ้าขาว
 

ผงซักฟอกสำหรับผ้าขาว ชนิดคลอรีน แพม-คลอร์ (Pam-Chlor)

    bottom of page