top of page

ประโยชน์ :
• เป็นผงซักฟอกสำหรับเครื่องซักผ้าอุตสาหกรรมในโรงงานซักรีด โรงแรม, โรงพยาบาล และร้านซักรีด
• สามารถขจัดคราบสกปรกได้ทั้งในระดับเปื้อนน้อย เปื้อนปานกลาง และเปื้อนมาก
• ช่วยให้ผ้าขาว และผ้าสีมีประกายสดใสเหมือนใหม่
• ขจัดคราบไขมัน คราบสกปรกได้เร็ว
• ใช้ได้ดีในน้ำอ่อนและน้ำกระด้าง
 

ผงซักฟอก สูตรมาตรฐาน แซม-พาวเวอร์ (Sam-Power)

    bottom of page