top of page

วิธีใช้งาน:

ใช้ร่วมกับผงซักฟอกในปริมาณ 50 กรัม ต่อน้ำ 4 ลิตร ในอุณหภูมิไม่เกิน 40'C

ออกซิเจน บลีช - แพม-ออกซี่ (Pam-Oxy)

  • เป็นผลิตภัณฑ์ฟอกผ้าขาวชนิดออกซิเจน ใช้สำหรับเครื่อง โดยเฉพาะ มีส่วนผสมของเคมีฟอกขาว ชนิดไม่ทำลายสีของผ้า สามารถใช้ได้กับผ้าทุกชนิด ทั้งผ้าขาว และ ผ้าสี สำหรับการซักด้วยเครื่องซัก

    คุณสมบัติ

    • ประกอบด้วยสารฟอกขาวชนิดเปอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) ซึ่งไม่ทำลายสีของผ้า มีประสิทธิภาพสูงในการฟอกขาว โดยเฉพาะผ้าสียิ่งเพิ่มความสดใส ปลอดภัยต่อเนื้อผ้ามากที่สุด
    • แพม-ออกซี่ สามารถล้างออกได้ง่ายไม่มีสารตกค้างบนเนื้อผ้า
bottom of page