top of page
วิธีใช้ :
- ผสมผลิตภัณฑ์กับน้ำสะอาด

ข้อควรระวัง :
- บรรจุในภาชนะพลาสติก มิดชิด ปลอยภัย

ผงซักฟอก - แพม-ดีเทอร์ (Pam-Deter)

 • ผงซักฟอกอเนกประสงค์สําหรับเครืองซักผ้าอุตสาหกรรม เหมาะกับงานซักรีดในโรงแรม, โรงพยาบาล, อุตสาหกรรมซักรีด, ซักรีดทั่วไป ซึ่งสามารถขจัดคราบสกปรกได้ทั้งในแบบเปื้อนน้อย, เปื้อนปานกลางและเปื้อนมาก

   ช่วยให้ผ้าขาวคืนสู่ความขาวและผ้าสีมีประกายสีสดใส

   ป้องกันคราบสกปรกย้อนกลับคืนสู่เสือผ้า ซึ่งเป็นสาเหตุทําให้ผ้าหมองคล้ำ

   ขจัดคราบนํ้ามัน คราบสกปรกได้รวดเร็ว

   ใช้ได้ดีในนํ้าอ่อนและนํ้ากระด้าง

   ควบคุมฟองให้อยู่ในปริมาณทีพอเหมาะ

   ป้องกันการเกิดตระกรันติดที่ผนังภายในเครืองซักผ้า

   ล้างฟองออกง่าย ประหยัดนํ้า ประหยัดเวลา
   

bottom of page