top of page

ผลิตภัณฑ์ซัก อบ รีด

สำหรับเครื่องจ่ายอัตโนมัติ

ที่บจ.พัสภัณฑ์ เรารู้ว่าลูกค้าของเราให้ความสำคัญกับคุณภาพของผลลัพทธ์ เพื่อที่จะส่งต่อมูลค่าที่ดีให้แก่ผู้บริโภค

ดังนั้นทีมของเรา ซึ่งมีประสบการณ์สูงในธุรกิจจึงมุ่งหวังที่จะส่งเสริมให้ลูกค้ามีสินค้า เช่น ผ้าปูเตียง ผ้าปูที่นอน เป็นต้น สะอาด, นุ่ม และมีกลิ่นหอมตามความเหมาะสม

bottom of page